Pomysłodawcą powstania systemu certyfikacji i promocji produktów oraz usług podmiotów ekonomii społecznej jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie. W lipcu 2014 r. Pani Aleksandra Warmińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie podpisała z Fundacją umowę licencyjną umożliwiającą certyfikację produktów i usług wytworzonych na terenie województwa lubelskiego w ramach przedsiębiorczości społecznej, które wyróżniają się dobrą jakością i są produktami lub usługami podmiotów ekonomii społecznej.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Znak „Zakup prospołeczny” jest już obecny w dwunastu województwach, a już wkrótce trafi do kolejnych regionów Polski. Do tej pory wyróżniono ponad czterdzieści podmiotów ekonomii społecznej.

pdfZasady przyznawania znaku

pdfZałącznik nr 1 Zasady weryfikacji PES

pdfZałącznik nr 2 Regulamin prac Kapituły Certyfikującej

docxZałącznik nr 3 Wniosek o certyfikację

pdfZałącznik nr 4 Ankieta PES

docxZałącznik nr 5 Wniosek o przedłużenie znaku PES

pdfZałącznik nr 6 Księga znamionowa logotypu Znaku Ekonomii Społecznej

docxZałącznik nr 7 wzór umowy licencyjnej

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl