Kategorie produktów / usług realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej
województwa lubelskiego:

Zakłady Aktywności Zawodowej

 • Catering
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa
 • Organizacja imprez okolicznościowych
 • Pielęgnacja terenów zielonych
 • Prowadzenie lokali gastronomicznych
 • Rehabilitacja specjalistyczna
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Usługi gastronomiczne
 • Usługi krawieckie
 • Usługi porządkowe
 • Usługi szkoleniowe

Przedsiębiorstwa Społeczne

 • Catering
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa
 • Organizacja czasu wolnego, rekreacja
 • Organizacja imprez okolicznościowych
 • Pielęgnacja terenów zielonych
 • Prowadzenie lokali gastronomicznych
 • Prowadzenie myjni samochodowej
 • Usługi gastronomiczne
 • Usługi hotelarskie
 • Usługi noclegowe
 • Usługi porządkowe
 • Usługi szkoleniowe

Spółdzielnie Socjalne

 • Animacja czasu wolnego
 • Catering
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa
 • Działalność terapeutyczna i wspierająca
 • Kaletnictwo
 • Mobilna myjnia parowa
 • Organizacja czasu wolnego, rekreacja/sport
 • Organizacja i obsługa imprez okolicznościowych
 • Pielęgnacja terenów zielonych
 • Poligrafia
 • Produkcja elementów małej architektury
 • Produkcja odzieży
 • Prowadzenie przedszkola – opieka dzienna nad dzieckiem
 • Prowadzenie restauracji
 • Przetwórstwo warzyw i owoców
 • Rękodzieło
 • Sprzedaż detaliczna ubrań używanych
 • Transport
 • Usługi gastronomiczne
 • Usługi cukiernicze
 • Uprawa warzyw i owoców
 • Usługi florystyczne
 • Usługi fryzjerskie
 • Usługi krawieckie
 • Usługi noclegowe
 • Usługi ogrodnicze
 • Usługi opiekuńcze
 • Usługi porządkowe
 • Usługi z zakresu pomocy społecznej
 • Usługi remontowe­ budowlane
 • Usługi turystyczne
 • Usługi renowacyjne, konserwatorskie
 • Usługi stolarskie
 • Usługi ślusarsko ­ spawalnicze
 • Wyrób maskotek
 • Wypożyczalnie sprzętu
 • Wystawiennictwo
 • Wybijanie monet