Okres 15 lat funkcjonowania rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym1) potwierdził w praktyce silne związki, a w niektórych miejscach w Polsce wysoką wartość stałej partnerskiej współpracy, pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a centrami i klubami integracji społecznej, skutkującej uzyskiwaniem pozytywnych rezultatów, czyli przywracania osób i rodzin do wypełniania odpowiednich ról społecznych.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych (dalej ustawa)1) gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną, której głównym celem będzie zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych, a także koordynowanie świadczeniach usług na terenie gminy. Decyzja o utworzeniu i prowadzeniu centrum usług społecznych jest wyłączną kompetencją gminy, zaliczaną do zadań własnych o charakterze fakultatywnym.

Czytaj więcej...

 

Od lat demografowie alarmują: Polaków ubywa a polskie społeczeństwo się starzeje. Dotychczas nie udało się ani zatrzymać ani – tym bardziej – odwrócić tego trendu. Co więcej, proces ten pogłębia się. Wydaje się jednak, że liczby pokazujące skalę wyzwań, przed jakim stoimy jako społeczeństwo przestały robić wrażenie. A powinny.

Czytaj więcej...

 

Nawet najsprawniejsze operacyjnie przedsiębiorstwa o ogromnym obrocie mają problemy z marketingiem. Nie chodzi tu o problemy z wydawaniem dużych pieniędzy na marketing, czy o problemy niewydawania pieniędzy na marketing. W zasadzie kwestia tego czy marketing jest czymś drogim czy tanim schodzi tu na drugi plan (lub staje się zupełnie nieistotna z racji pewnych rodzajów marketingu niskokosztowych – na przykład marketingu partyzanckiego, ang. guerrilla marketing). Bardziej wynika to z niefrasobliwości, beztroski czy wręcz ignorancji. Wiele małych i średnich firm traktuje to jako zło konieczne, próbuje korzystać, bo wie, że jest o nim sporo w „mądrych” w książkach i w codziennej działalności konkurentów, ale oparcie i zaufanie do marketingu jest w praktyce wysoce niedostateczne.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, który łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205). Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki prawa handlowego jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni socjalnej daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i zwiększenie pewności siebie1). Założyć spółdzielnię mogą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Czytaj więcej...