Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, funkcjonują nie tylko w środowisku gospodarki rynkowej opartej na liczbach1). Każda firma to przynajmniej jeden człowiek - założyciel, a wokół niego - partnerzy, klienci, zleceniobiorcy czy pracownicy. Oczywiście - zadaniem każdego podmiotu gospodarczego jest generowanie zysku pozwalającego na utrzymanie się i rozwój na rynku. Opracowując model biznesowy czy wdrażając kolejne strategie warto pochylić się nad relacją z otoczeniem społecznym firmy czyli stworzyć własny program odpowiedzialności społecznej.

Czytaj więcej...

W mediach społecznościowych kampanie społeczne cieszą się ogromną popularnością, a komunikowane treści mają, między innymi, na celu tworzenie grup ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach i ideach. Dla prowadzących organizacje pozarządowe to jedno z podstawowych zadań - odnaleźć i zaangażować osoby utożsamiające się z naszą misją. Social media to więc idealne miejsce uprawiania czegoś, co nazywam “marketingiem dobra”.

Czytaj więcej...

 

Okres 15 lat funkcjonowania rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym1) potwierdził w praktyce silne związki, a w niektórych miejscach w Polsce wysoką wartość stałej partnerskiej współpracy, pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a centrami i klubami integracji społecznej, skutkującej uzyskiwaniem pozytywnych rezultatów, czyli przywracania osób i rodzin do wypełniania odpowiednich ról społecznych.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych (dalej ustawa)1) gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną, której głównym celem będzie zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych, a także koordynowanie świadczeniach usług na terenie gminy. Decyzja o utworzeniu i prowadzeniu centrum usług społecznych jest wyłączną kompetencją gminy, zaliczaną do zadań własnych o charakterze fakultatywnym.

Czytaj więcej...