Ekonomia społeczne w społeczności lokalnej to przede wszystkim działalność podmiotów ekonomii społecznej (PES) rozumianych jako: koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne, organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne czy wreszcie przedsiębior-stwa społeczne. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tego typu podmioty powsta-wały i były trwałym elementem lokalnej społeczności?

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, funkcjonują nie tylko w środowisku gospodarki rynkowej opartej na liczbach1). Każda firma to przynajmniej jeden człowiek - założyciel, a wokół niego - partnerzy, klienci, zleceniobiorcy czy pracownicy. Oczywiście - zadaniem każdego podmiotu gospodarczego jest generowanie zysku pozwalającego na utrzymanie się i rozwój na rynku. Opracowując model biznesowy czy wdrażając kolejne strategie warto pochylić się nad relacją z otoczeniem społecznym firmy czyli stworzyć własny program odpowiedzialności społecznej.

Czytaj więcej...

W mediach społecznościowych kampanie społeczne cieszą się ogromną popularnością, a komunikowane treści mają, między innymi, na celu tworzenie grup ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach i ideach. Dla prowadzących organizacje pozarządowe to jedno z podstawowych zadań - odnaleźć i zaangażować osoby utożsamiające się z naszą misją. Social media to więc idealne miejsce uprawiania czegoś, co nazywam “marketingiem dobra”.

Czytaj więcej...