Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, funkcjonują nie tylko w środowisku gospodarki rynkowej opartej na liczbach1). Każda firma to przynajmniej jeden człowiek - założyciel, a wokół niego - partnerzy, klienci, zleceniobiorcy czy pracownicy. Oczywiście - zadaniem każdego podmiotu gospodarczego jest generowanie zysku pozwalającego na utrzymanie się i rozwój na rynku. Opracowując model biznesowy czy wdrażając kolejne strategie warto pochylić się nad relacją z otoczeniem społecznym firmy czyli stworzyć własny program odpowiedzialności społecznej.

Czytaj więcej...

W mediach społecznościowych kampanie społeczne cieszą się ogromną popularnością, a komunikowane treści mają, między innymi, na celu tworzenie grup ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach i ideach. Dla prowadzących organizacje pozarządowe to jedno z podstawowych zadań - odnaleźć i zaangażować osoby utożsamiające się z naszą misją. Social media to więc idealne miejsce uprawiania czegoś, co nazywam “marketingiem dobra”.

Czytaj więcej...

 

Okres 15 lat funkcjonowania rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym1) potwierdził w praktyce silne związki, a w niektórych miejscach w Polsce wysoką wartość stałej partnerskiej współpracy, pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a centrami i klubami integracji społecznej, skutkującej uzyskiwaniem pozytywnych rezultatów, czyli przywracania osób i rodzin do wypełniania odpowiednich ról społecznych.

Czytaj więcej...