Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - wrzesień 2018

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej,w którym znajduje się relacja z Targów Ekonomii Społecznej, po raz drugi zorganizowanych w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku oraz wywiad z wystawcami. W Biuletynie zaprezentowano również harmonogram działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 5,76 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - czerwiec 2018

W piątym numerze Regionalnego Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej możemy przeczytać relację z Gali nadania Znaku „Zakup prospołeczny” oraz zapoznać się z ciekawą ofertą podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 5,30 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - grudzień 2017

Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, został poświęcony podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego, które znalazły pomysł na prowadzenie „ciekawego” biznesu społecznego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 1,75 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - wrzesień 2017

W drugim numerze Regionalnego Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej możemy przeczytać relacje z tegorocznych Targów Ekonomii Społecznej oraz zapoznać się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych. Na łamach publikacji zaprezentowano wywiady i zdjęcia pomiotów ekonomii społecznej wystawiających się podczas targów.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 15,40 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - czerwiec 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, który powstał w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W numerze znajduje relacja z Gali nadania Znaku „Zakup prospołeczny” oraz wywiad z Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W Biuletynie zaprezentowano również Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 6,29 MB, stron: 4)