Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
­ www.mpips.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ­ www.lubelskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ­ www.lublin.uw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ­ www.wup.lublin.pl

Ekonomia Społeczna – www.ekonomiaspoleczna.pl 

Portal Organizacji Pozarządowych ­ www.ngo.pl

PFRON ­ www.pfron.org.pl

ZUS ­ www.zus.pl