Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z siedzibą przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Administrator danych osobowych , adres jego siedziby:

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby i dane kontaktowe:

Katarzyna Wawszczak, ul.Diamentowa 2, 20-447 Lublin tel.  (81)5287650,  (81)5287637

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z siedzibą przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez adresy poczty elektronicznej
  • Prezentacja informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane (np. formularz wyszukiwania), które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, REGON 364261632, NIP 7822622168
 3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 

 

 

Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - czerwiec 2020

 

Na łamach tego wydania możemy przeczytać o tym jak podmioty ekonomii społecznej radzą sobie w czasie epidemii koronawirusa.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu o Ekonomii Społecznej.

(.pdf, rozmiar: 1,15 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - marzec 2020

 

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej.

(.pdf, rozmiar: 0,96 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - grudzień 2019

Prezentujemy kolejne wydanie Regionalnego Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, w którym znajduje się podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” oraz przedstawione zostały nowe podmioty ekonomii społecznej z województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 2,84 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - wrzesień 2019

Na łamach kolejnego wydania Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, możemy przeczytać relację z tegorocznych Targów Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz zapoznać się z tematyką dwudniowego Konwentu – regionalnej sieci współpracy NGO z samorządem terytorialnym, który odbędzie się 15-16 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym., czy przeczytać relacje z Forum Inicjatyw Lokalnych - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 6,02 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - czerwiec 2019

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Regionalnego Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, w którym znajduje się relacja z Gali nadania Znaku „Zakup prospołeczny” oraz można przeczytać rozmowy z przedstawicielami certyfikowanych podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 3,62 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - marzec 2019

Ósmy numer Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, został poświęcony relacji z II Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego oraz ogłoszeniu wyników konkursu „Samorząd i Samorządowiec Przyjazny Ekonomii Społecznej”. Na łamach publikacji zaprezentowano wywiady z nagrodzonymi laureatami.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 3,45 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - grudzień 2018

Na łamach kolejnego wydania Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, możemy przeczytać relację z kiermaszu bożonarodzeniowego oraz z Konwentu – regionalnej sieci współpracy NGO z samorządem terytorialnym, oraz zapoznać się z ciekawą ofertą podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. z terenu województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 2,712 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - wrzesień 2018

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej,w którym znajduje się relacja z Targów Ekonomii Społecznej, po raz drugi zorganizowanych w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku oraz wywiad z wystawcami. W Biuletynie zaprezentowano również harmonogram działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 5,76 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - czerwiec 2018

W piątym numerze Regionalnego Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej możemy przeczytać relację z Gali nadania Znaku „Zakup prospołeczny” oraz zapoznać się z ciekawą ofertą podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 5,30 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - grudzień 2017

Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, został poświęcony podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego, które znalazły pomysł na prowadzenie „ciekawego” biznesu społecznego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 1,75 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - wrzesień 2017

W drugim numerze Regionalnego Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej możemy przeczytać relacje z tegorocznych Targów Ekonomii Społecznej oraz zapoznać się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych. Na łamach publikacji zaprezentowano wywiady i zdjęcia pomiotów ekonomii społecznej wystawiających się podczas targów.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 15,40 MB, stron: 4)


Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej - czerwiec 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego o Ekonomii Społecznej, który powstał w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W numerze znajduje relacja z Gali nadania Znaku „Zakup prospołeczny” oraz wywiad z Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W Biuletynie zaprezentowano również Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające na terenie województwa lubelskiego.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

(.pdf, rozmiar: 6,29 MB, stron: 4)


Audycja - Przedsiębiorstwo Społeczne Cleancity & Events Sp. z o.o.

 

19.05.2018 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Gdzieś blisko”

 


Audycja - Klub Malucha Fundacji Tup Tusie

 

12.05.2018 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Tuptusiowe przytulenie”


Audycja - Spółdzielnia Socjalna
„Jak dwie krople wody”

 

21.04.2018 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Jak dwie krople wody”


Audycja - Spółdzielnia Socjalna
„Sami Swoi”

 

31.03.2018 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Sami Swoi”


Audycja - Spółdzielnia Socjalna „Pomocni nad Wisłą”

 

23.12.2017 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Pomocni nad Wisłą”


Audycja - Stowarzyszenie Przyjaciół Aleksandrowa „Przełazek"

 

18.11.2017 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Przełazek znaczy integracja”


Audycja - Spółdzielnia Socjalna „Arka” Susiec

 

25.11.2017 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Arka nie tonie”

 


Audycja - Spółdzielnia Socjalna „Dębowy Las” Żmudź

 

09.12.2017 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Inny wymiar ekonomii”


Audycja - Kraśnicka Spółdzielnia Socjalna

 

02.12.2017 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Można pójść dalej”


 Kapitał ludzki to m.in. zasób wiedzy i umiejętności, zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej, a także zdrowia i energii witalnej. Stanowi on źródło przyszłych
zarobków, usług o określonej wartości. Wiedza, zdolności, sprawność fizyczna i intelektualna, przyczyniają się do efektywności pracy każdego człowieka.
Kapitał ludzki może być rozpatrywany w wąskim i szerokim znaczeniu. W ujęciu wąskim rozumiany jest jako wiedza oraz umiejętności uosabiane w ludziach. Tym samym obejmuje zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności określających zdolności do konkretnej pracy. Zaś szeroka interpretacja kapitału ludzkiego, oprócz wiedzy i umiejętności, obejmuje również reprezentowane przez pracowników postawy, wyznawane wartości, zdolności przystosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu,

Czytaj więcej...Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
­ www.mpips.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ­ www.lubelskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ­ www.lublin.uw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ­ www.wup.lublin.pl

Ekonomia Społeczna – www.ekonomiaspoleczna.pl 

Portal Organizacji Pozarządowych ­ www.ngo.pl

PFRON ­ www.pfron.org.pl

ZUS ­ www.zus.pl