Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na jednodniowe spotkanie sieciujące dla kadry zarządzającej Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego.

Termin spotkania: 12 października 2018 roku

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotel Focus, Lublin, Aleja Warszawska 109

Temat spotkania: Księgowość CIS/KIS – rozliczanie podatku VAT

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.

W dniach 4-5 października 2018 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej...Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa lubelskiego.

Temat spotkania: Wypalenie zawodowe

Spotkanie sieciujące odbędzie się dla dwóch grup szkoleniowych w następujących terminach:
I grupa: 22-23.10.2018 r.
II grupa: 24-25.10.2018 r.

Miejsce: Lublin, Centrum Konferencyjne Focus, Aleja Warszawska 109

Czytaj więcej...

Ekonomia społeczna w Europie XXI wieku znalazła swoją wyjątkową rolę i staje się odpowiedzią na powstałe w ostatnim okresie zagrożenia wynikające zarówno z kryzysu ekonomicznego, procesów demograficznego starzenia się społeczeństw współczesnej Europy, oraz procesów migracyjnych, tak gorąco dyskutowanych przez większość polityków Unii Europejskiej. Wieloletnia doświadczenia państw UE w obszarze przedsiębiorczości/ekonomii społecznej2) pozwoliły na wykorzystanie jej potencjału w rozwiązywaniu starych, jak i nowych problemów społecznych, a poszczególne kraje z dużą elastycznością dopasowały przedsiębiorczość społeczną3) do swojej specyfiki społecznej, kulturowej i gospodarczej.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństw jest współcześnie procesem uznawanym za powszechny trend w krajach Europy Zachodniej. Przemiany ludnościowe nazywane wręcz społecznymi transformacjami przynoszą jakościowe zmiany w sposobie definiowania wykluczenia społecznego1). Konsekwencje starzenia się społeczeństw budzą wiele obaw o przyszłość krajów europejskich, w tym także Polski. Współczesna rzeczywistość ulega szybkim przeobrażeniom w wielu obszarach. Umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian nabiera cywilizacyjnego znaczenia2). Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze, społeczeństwa, państwa są uzależnione od technologii. Pełnowartościowe uczestnictwo w utechnicznionym otoczeniu społeczno-gospodarczym jest możliwe tylko dla osób posiadających określone kompetencje techniczne, społeczne i psychologiczne.

Czytaj więcej...