Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 w ramach 5 kategorii.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

Aktualizacja KPRES oznacza nowe szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz większą dostępność lepiej zaplanowanych usług społecznych, które będą świadczone bliżej odbiorców. Ponadto wzmocni się konkurencyjność podmiotów nastawionych na realizowanie celów społecznych.

Czytaj więcej...Rola samorządów terytorialnych i jednostek im podległych w rozwoju społeczności lokalnych, krzewieniu idei społecznie odpowiedzialnego terytorium oraz tworzenie innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych jest niepodważalna i znacząca. Narzędzia ekonomii społecznej to efektywny sposób integracji społecznej i zawodowej, a promowanie przedsiębiorczości społecznej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej...

Nawet najsprawniejsze operacyjnie przedsiębiorstwa o ogromnym obrocie mają problemy z marketingiem. Nie chodzi tu o problemy z wydawaniem dużych pieniędzy na marketing, czy o problemy niewydawania pieniędzy na marketing. W zasadzie kwestia tego czy marketing jest czymś drogim czy tanim schodzi tu na drugi plan (lub staje się zupełnie nieistotna z racji pewnych rodzajów marketingu niskokosztowych – na przykład marketingu partyzanckiego, ang. guerrilla marketing). Bardziej wynika to z niefrasobliwości, beztroski czy wręcz ignorancji. Wiele małych i średnich firm traktuje to jako zło konieczne, próbuje korzystać, bo wie, że jest o nim sporo w „mądrych” w książkach i w codziennej działalności konkurentów, ale oparcie i zaufanie do marketingu jest w praktyce wysoce niedostateczne.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, który łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205). Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki prawa handlowego jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni socjalnej daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i zwiększenie pewności siebie1). Założyć spółdzielnię mogą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, informuje że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużył termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 - „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie” do dnia 10.01.2019 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej...