W dniu 18 marca 2019 roku odbyło się II Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Usługi społeczne szansą dla ekonomii społecznej oraz stosowanie klauzul społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego to kluczowe tematy podejmowane na konferencji. Ponadto swoją działalność zaprezentowały przedsiębiorstwa społeczne: Spółdzielnia Socjalna „Radość” z Woli Żyrakowskiej i Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” z Mienian.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 w ramach 5 kategorii.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

Aktualizacja KPRES oznacza nowe szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz większą dostępność lepiej zaplanowanych usług społecznych, które będą świadczone bliżej odbiorców. Ponadto wzmocni się konkurencyjność podmiotów nastawionych na realizowanie celów społecznych.

Czytaj więcej...Rola samorządów terytorialnych i jednostek im podległych w rozwoju społeczności lokalnych, krzewieniu idei społecznie odpowiedzialnego terytorium oraz tworzenie innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych jest niepodważalna i znacząca. Narzędzia ekonomii społecznej to efektywny sposób integracji społecznej i zawodowej, a promowanie przedsiębiorczości społecznej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej...

Nawet najsprawniejsze operacyjnie przedsiębiorstwa o ogromnym obrocie mają problemy z marketingiem. Nie chodzi tu o problemy z wydawaniem dużych pieniędzy na marketing, czy o problemy niewydawania pieniędzy na marketing. W zasadzie kwestia tego czy marketing jest czymś drogim czy tanim schodzi tu na drugi plan (lub staje się zupełnie nieistotna z racji pewnych rodzajów marketingu niskokosztowych – na przykład marketingu partyzanckiego, ang. guerrilla marketing). Bardziej wynika to z niefrasobliwości, beztroski czy wręcz ignorancji. Wiele małych i średnich firm traktuje to jako zło konieczne, próbuje korzystać, bo wie, że jest o nim sporo w „mądrych” w książkach i w codziennej działalności konkurentów, ale oparcie i zaufanie do marketingu jest w praktyce wysoce niedostateczne.

Czytaj więcej...