Za nami kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej (6-8 września 2019 r.) organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w pięknej scenerii Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie. Targom współtowarzyszyła 11 edycja Europejskiego Festiwalu Smaku, utrzymanego w tematyce 450-lecia Unii Lubelskiej1569 - 2019. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż nabór na członków II kadencji został przedłużony do 12 sierpnia 2019 r.

W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 w Monitorze Polskim, zmieniona wersja Wytycznych w zakresie CT 9 obowiązuje od 31 lipca br.

Czytaj więcej...