Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 w Monitorze Polskim, zmieniona wersja Wytycznych w zakresie CT 9 obowiązuje od 31 lipca br.

Czytaj więcej...


Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na terenie szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.

Celem spotkania jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej wśród młodzieży poprzez pokazanie młodemu człowiekowi korzyści, jakie płyną dla jego rozwoju osobistego i dla społeczności lokalnej, w której funkcjonuje poprzez działalność w sferze społecznej.

Czytaj więcej...

Od lat demografowie alarmują: Polaków ubywa a polskie społeczeństwo się starzeje. Dotychczas nie udało się ani zatrzymać ani – tym bardziej – odwrócić tego trendu. Co więcej, proces ten pogłębia się. Wydaje się jednak, że liczby pokazujące skalę wyzwań, przed jakim stoimy jako społeczeństwo przestały robić wrażenie. A powinny.

Czytaj więcej...W Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym w Lublinie 25 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia podmiotom ekonomii społecznej certyfikatów „Zakup prospołeczny”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. Gośćmi specjalnymi byli Pan profesor dr hab. Tomasz Mika Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa oraz Dyrektor Zakładu Aktywności w Słupcy, Pani Renata Nowinowska. Oprawę artystyczną oraz muzyczną zapewnili kwartet smyczkowy oraz zespół Cover Red Rose Band.

Czytaj więcej...