Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu pozakonkursowego pn. „Samorząd bez barier” skierowanego do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...


W pięknej scenerii Zamku w Baranowie Sandomierskim w dniach 18-20 września 2019 roku odbyło się Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej podczas, którego blisko 150 przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z Kielc, Olsztyna, Rzeszowa, Białegostoku i Lublina oraz przedsiębiorstw społecznych poszukiwało rozwiązań by ekonomia społeczna na wschodzie była jeszcze silniejsza.

Czytaj więcej...


Szanowni Państwo,

W dniach 15-16 października 2019 roku odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej...