Szanowni Państwo,

W dniach 15-16 października 2019 roku odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej...Za nami kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej (6-8 września 2019 r.) organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w pięknej scenerii Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie. Targom współtowarzyszyła 11 edycja Europejskiego Festiwalu Smaku, utrzymanego w tematyce 450-lecia Unii Lubelskiej1569 - 2019. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż nabór na członków II kadencji został przedłużony do 12 sierpnia 2019 r.

W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków.

Czytaj więcej...