Innoes
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przesyła zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności". Prosimy również o przekazanie informacji o projekcie podmiotom lub osobom zainteresowanym innowacjami w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją.

Czytaj więcej...

Targi Ekonomii Społecznej 10-13 września 2020
Za nami kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, które odbyły się w dniach 10 – 13 września w pięknej scenerii Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020
W dniach 22-23 września 2020 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej...

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi mają na celu przybliżenie istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększy świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej świadczonych usług.

Czytaj więcej...