Ekonomia społeczne w społeczności lokalnej to przede wszystkim działalność podmiotów ekonomii społecznej (PES) rozumianych jako: koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne, organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne czy wreszcie przedsiębior-stwa społeczne. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tego typu podmioty powsta-wały i były trwałym elementem lokalnej społeczności?

Czytaj więcej...

Innoes
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przesyła zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności". Prosimy również o przekazanie informacji o projekcie podmiotom lub osobom zainteresowanym innowacjami w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją.

Czytaj więcej...

Targi Ekonomii Społecznej 10-13 września 2020
Za nami kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, które odbyły się w dniach 10 – 13 września w pięknej scenerii Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Czytaj więcej...