Innoes
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przesyła zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności". Prosimy również o przekazanie informacji o projekcie podmiotom lub osobom zainteresowanym innowacjami w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją.

Inkubator Innowacji Społecznych tworzą Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Od wielu lat wspierane są działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, z ograniczoną percepcją i mobilnością.

Inkubator Innowacji Społecznych to miejsce, gdzie osoby/podmioty mające pomysł na innowacje społeczne mogą skorzystać ze wsparcia eksperckiego podczas:

  • opracowywania pomysłów
  • testowania pomysłów
  • wdrażania pomysłów oraz mogą starać się o wsparcie finansowe na ich realizację.

Inkubator Innowacji Społecznych funkcjonuje w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i ma na celu realizację działań poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością.

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych realizowany jest Projekt pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności", wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022 r.

Projekt "INNOES" ma na celu wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz upowszechnienie co najmniej 6 innowacji, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Maksymalna wartość grantu wynosi 40.960,00 PLN.

Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną to:

  1. Osoby fizyczne (minimum 18 lat) lub grupy osób fizycznych, rozumiane jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki etc.);
  2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
  4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Nabór pomysłów na innowacje społeczne rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2020 r. od godziny 10:00 do dnia 23 listopada 2020 r. do godziny 10:00.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Inkubatorem:

Tel. 693 579 180, 512 143 455

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.innoes.pl