Targi Ekonomii Społecznej 10-13 września 2020
Za nami kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, które odbyły się w dniach 10 – 13 września w pięknej scenerii Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Wzięło w nich udział około 30 wystawców z całego regionu: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, WTZ-y, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich.

Targi były okazją do zapoznania się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych oraz spotkania z praktykami i ekspertami w zakresie ekonomii społecznej. Na prezentowanych stoiskach można było znaleźć niepowtarzalne produkty rękodzielnicze, a także regionalne kulinaria z różnych zakątków Lubelszczyzny.

Jak co roku wśród licznych wystawców oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego było również stoisko informacyjno-promocyjne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na którym można było zaczerpnąć wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz informacji o realizowanych projektach.

Podczas targów można było również kupić lub otrzymać nieodpłatnie ciekawe i wartościowe przedmioty, skosztować wyrobów garmażeryjnych wytwarzanych przez prezentujących się wystawców oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej. Dla odwiedzających Targi przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami dotyczące tematyki ekonomii społecznej.

Przez cztery dni wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne i wokalne w wykonaniu wystawców z terenu całego województwa tj.: Konopnicka Kapela Wojciecha, Koło Gospodyń Wiejskich z Krępca, warsztaty robienia Lalek Motanek, wicia wianków,a także występy uczniów ze szkoły muzycznej Rytm i Melodia z Lublina.

Targi Ekonomii Społecznej zostały zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Lublinie pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Wykonawcą usługi była firma Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki.

Linki:

 

(Kliknij na dowolne zdjęcie, aby zobaczyć cały album.)