Szanowni Państwo,

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza na Galę nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej pn. „Zakup prospołeczny” przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji oraz osób współpracujących z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz w realizację przedsięwzięć z obszaru włączenia społecznego.

Głównym punktem planowanej uroczystości będzie przyznanie Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego. Certyfikacja ma się przyczynić do wzmocnienie rangi i wizerunku tych jednostek, które z wykorzystaniem potencjału społecznego wytwarzają produkty oraz usługi charakteryzujące się najwyższą jakością. Gośćmi specjalnymi tegorocznej gali będą profesor dr hab. Tomasz Mika Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa oraz Dyrektor Zakłada Aktywności Słupca Renata Nowinowska.

Gala odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym 1, 20-029 Lublin.

Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na poczęstunek.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił organizację Gali: Zakładowi Aktywności Zawodowej przy Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” RPO WL na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.