TERMIN: 14 maja 2019 roku w godzinach 10.00-16:00
MIEJSCE: Hotel Vesaria ul. Nowy Świat 38B Lublin
REJESTRACJA odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/2V1FW5V

Celem spotkań będzie m.in. dyskusja o:

  • ewolucji i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z perspektywy klientów i kadry OWES oraz przedstawicieli regionalnych instytucji;
  • obowiązujących Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  • wsparciu podmiotów reintegracyjnych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.