Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o możliwości ubiegania się o potwierdzenie jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

O certyfikat mogą ubiegać się następujące podmioty z województwa lubelskiego:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non - profit),
 • organizacje pozarządowe prowadzące trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

 

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to znak jakości, który intuicyjnie informuje klienta, że produkt lub usługa nim oznaczona ma wartość społeczną. Klient widząc produkt z rozpoznawalnymi elementami: kod kreskowy, serce i torebkę na zakupy, ma szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym uczestniczy w ważnych społecznie działaniach.

 

Wniosek ocenia się na podstawie oświadczenia lub właściwych dokumentów:

 1. formy prawnej certyfikowanego podmiotu,
 2. społecznych celów działania podmiotu – podmiot musi wykazać faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej na podstawie informacji przedstawionej przez dany podmiot,
 3. stosownego okresu funkcjonowania podmiotu – podmiot musi funkcjonować co najmniej 6 miesięcy, na podstawie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru,
 4. ekonomicznego wymiaru działania podmiotu – podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, na podstawie oświadczenia podmiotu oraz bilansu i rachunku wyników za ostatni okres obrachunkowy podmiotu. Do przychodów własnych zalicza się wszystkie przychody ze sprzedaży dóbr i usług oraz zlecenia finansowane ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast nie zalicza się dotacji.

 

Podmioty otrzymają możliwość posługiwania się certyfikatem „Znak Prospołeczny” na 12 miesięcy. Po tym okresie mogą ubiegać się o przedłużenie korzystania ze Znaku Ekonomii Społecznej.

 

Podmioty, którym przyznano Certyfikat mogą używać Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” do:

 • oznaczania produktów oraz miejsca prowadzenia działalności usługowej,
 • umieszczania Znaku na opakowaniach, instrukcjach i innych materiałach powiązanych bezpośrednio z produktem,
 • umieszczania Znaku na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług,
 • wykorzystania Znaku w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów i usług,
 • posługiwania się Znakiem w reklamie i w kontaktach biznesowych.
         

 

Zapraszamy, byś dołączył do grona certyfikowanych podmiotów!!

 

Informacji w tej sprawie udziela Pani Iwona Kędziera, specjalista ds. sieci współpracy z PES, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 81 528 76 22.