Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, informuje że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużył termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 - „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie” do dnia 10.01.2019 r. do godz. 14.00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i do nadsyłania ofert.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod poniższym linkiem.

https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/wydluzenie-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00718