W dniach 4-5 października 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Konwent został zorganizowany we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Uroczystego otwarcia konwentu dokonał Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Tematem przewodnim spotkania była aktualna sytuacja organizacji pozarządowych. Podczas Konwentu poruszone zostały zagadnienia dotyczące nowych programów dla trzeciego sektora, rysu historycznego organizacji pozarządowych w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz budowania wizerunku NGO.

Podczas pierwszego dnia Konwentu Pan Mateusz Werpachowski, Kierownik Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawił prezentację nt. „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”. Omówione zostały kwestie dotyczące „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” przez Pana Dariusza Pietrowskiego Kierownika Biura Programu Korpus Solidarności, Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Część konferencyjna zamknięta została panelem dyskusyjnym na temat „Co dalej z III Sektorem? Organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego po 1989 roku” moderowany przez Pana Krzysztofa Jakubowskiego Prezesa Zarządu Fundacji Wolności.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konwentu była uroczysta Gala, na której zostały wręczone „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL, „Medale Pamiątkowe dla lubelskich organizacji pozarządowych z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę” przyznawane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznawane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w podziękowaniu za pracę na rzecz działalność w sektorze pozarządowym. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją Iwony Borcuch.

Drugiego dnia Konwentu odbyło się osiem warsztatów tematycznych ściśle związanych z działalnością pozarządową. Na warsztatach poruszono min. kwestie Lubelskich Lokalnych Mikrodotacji FIO 2019, organizacji pozarządowych a ruchów miejskich, wizerunku NGO, innowacji społecznych, RODO, roli Seniorów w partycypacji obywatelskiej, fundrasingu innego niż granty oraz nowych technologii dla trzeciego sektora.

W dwudniowym spotkaniu  wzięło udział blisko 250 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych i jego jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w Konwencie.

 

(Kliknij na dowolne zdjęcie, aby zobaczyć cały album.)