Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że od 1 listopada do końca grudnia 2017 roku realizuje kampanię informacyjno-promocyjną pn. „ Kup Szczęście”. Kampania prowadzona jest na terenie czterech miast województwa: Lublin, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, w których pojawiły się billboardy oraz plakaty w komunikacji miejskiej z charakterystycznym logo „Zakup Prospołeczny”.

 

Prowadzona kampania ma zachęcić do kupowania produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, a w szczególności posiadających Znak Promocyjny „Zakup Prospołeczny” oraz skłonić kolejne podmioty ekonomii społecznej do ubieganie się o certyfikację Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. Ponadto odsyłamy do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/, celem zwiększenia wśród mieszkańców województwa lubelskiego wiedzy na temat ekonomii społecznej.

Kampania informacyjno-promocyjna pn. „Kup Szczęście” została zrealizowana w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.