Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w dwudniowym Spotkaniu Sieciującym dla Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Społecznych, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


Temat spotkania: „Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy”


Spotkanie sieciujące na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zorganizuje „Centrum Turystyki Roztocze” Spółdzielnia Socjalna. Wizyta na terenie podmiotu ekonomii społecznej ma na celu pokazanie dobrych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej, poznania specyfiki działalności oraz doświadczeń podmiotu ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego.


Miejsce spotkania: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Górnicza 2, 23-460 Józefów


Termin spotkania: 21-22 listopada 2017 r.


Zakres merytoryczny spotkania:


Dzień 1 – 21 listopada 2017


Zakres tematyczny:

  1. Wprowadzenie w tematykę konfliktu.
  2. Psychologia konfliktu. Czynniki psychologiczne w powstawaniu i narastaniu konfliktów.
  3. Konsekwencje konfliktu dla jednostek i organizacji.
  4. Komunikacja w zarządzaniu konfliktem w organizacji.


Dzień 2 – 22 listopada 2017


Zakres tematyczny:

  1. Techniki pracy z konfliktem.
  2. Podstawy mediacji i negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów – trening umiejętności.
  3. Mediacja a inne metody pracy z konfliktem.
  4. Ustalenie zasad współpracy w zespole.
  5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
  6. Warunki budowania efektywnego zespołu – profilaktyka powstawania konfliktów w miejscu pracy.


Spotkanie będzie prowadzone w aktywnej formule umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe.


Kto może wziąć udział w spotkaniu?


Uczestnikami spotkania mogą zostać przedstawiciele spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa lubelskiego.


Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?


Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i osobiście lub drogą pocztową dostarczyć go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


lub faksem na nr 81 528 76 44 do dnia 10 listopada 2017 r.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.


Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udzieli pani Iwona Kędziera lub Zofia Jaroszek pod numerem telefonu 81 528 76 22


W załączeniu: