Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, informuje że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużył termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 - „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie” do dnia 10.01.2019 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej...

Spośród wielu elementów ekonomii społecznej stanowiących treść przestrzeni integracyjnej jako jedno z najważniejszych miejsc zajmują Warsztaty Terapii Zajęciowej1) kreując ostoję ważnych lokalnych wartości dla nowego, pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną i budując nowe relacje społeczne, nowe przestrzenie do życia i działań - normalizując stosunki między ludzkie pomiędzy (nie) i normalnymi światami naszymi.

Czytaj więcej...
W dniach 4-5 października 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Konwent został zorganizowany we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej...
W dniach 7-8 września na Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą X edycji Europejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Anną Jolantą Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wzięło w nich udział 30 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-y, organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na jednodniowe spotkanie sieciujące dla kadry zarządzającej Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego.

Termin spotkania: 12 października 2018 roku

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotel Focus, Lublin, Aleja Warszawska 109

Temat spotkania: Księgowość CIS/KIS – rozliczanie podatku VAT

Czytaj więcej...