Warsztaty Terapii Zajęciowej
Od czerwca stopniowo wznawiają działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) - placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej...

Europejska Sieć Ekonomii Społecznej
Konsorcjum złożone z sześciu organizacji pod koniec 2019 roku rozpoczęło realizację projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN), dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Już wkrótce w ramach pierwszego działania opublikowany zostanie międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz ogólnych rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Czytaj więcej...

Ekonomia Społeczna - Debaty
Jakie wyzwania stawiane są wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynkach pracy? W jakim kierunku modelować ekonomię społeczną w Polsce? Jak wspierać współpracę i przechodzenie z jednostek reintegracyjnych do pracy w innych podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku?

Te i inne kwestie będą omawiane podczas cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Czytaj więcej...