W dniach 7-8 września na Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą X edycji Europejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Anną Jolantą Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wzięło w nich udział 30 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-y, organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na jednodniowe spotkanie sieciujące dla kadry zarządzającej Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego.

Termin spotkania: 12 października 2018 roku

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotel Focus, Lublin, Aleja Warszawska 109

Temat spotkania: Księgowość CIS/KIS – rozliczanie podatku VAT

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.

W dniach 4-5 października 2018 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej...Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa lubelskiego.

Temat spotkania: Wypalenie zawodowe

Spotkanie sieciujące odbędzie się dla dwóch grup szkoleniowych w następujących terminach:
I grupa: 22-23.10.2018 r.
II grupa: 24-25.10.2018 r.

Miejsce: Lublin, Centrum Konferencyjne Focus, Aleja Warszawska 109

Czytaj więcej...

Ekonomia społeczna w Europie XXI wieku znalazła swoją wyjątkową rolę i staje się odpowiedzią na powstałe w ostatnim okresie zagrożenia wynikające zarówno z kryzysu ekonomicznego, procesów demograficznego starzenia się społeczeństw współczesnej Europy, oraz procesów migracyjnych, tak gorąco dyskutowanych przez większość polityków Unii Europejskiej. Wieloletnia doświadczenia państw UE w obszarze przedsiębiorczości/ekonomii społecznej2) pozwoliły na wykorzystanie jej potencjału w rozwiązywaniu starych, jak i nowych problemów społecznych, a poszczególne kraje z dużą elastycznością dopasowały przedsiębiorczość społeczną3) do swojej specyfiki społecznej, kulturowej i gospodarczej.

Czytaj więcej...